CONTACT

FEEL FREE TO CONTACT US

MAIN SCHOOL

Times Square 58, New York
(00) 520 990 759

SECONDARY SCHOOL

Brodway 358, New York
(00) 520 990 759

M@IL US

info@babykids.com
registration@babykids.com

CONTACT US

ФЕСТИВАЛНА КИНОАКАДЕМИЯ

Единствен за територията на Варна свободнодостъпен образователен киноклуб/платформа, основаващ се на трансгранично сътрудничество между млади киноспециалисти от ЕС, участници в престижни филмови форуми.